ภาษาไทย: Junior Insole Tech

วิธีใช้ นำพื้นในของรองเท้าเดิมออก จากนั้นใส่พื้นในสำหรับร้องเท้าผ้าใบเด็กคู่ใหม่เข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่าใส่ได้พอดี หากจำเป็นต้องปรับขนาดให้ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินออก ข้อแนะนำ - ใช้พื้นในของรองเท้าคู่...

Description & Specs

We combine 30 years of orthopedic research with new innovative materials to provide insoles optimized for different activities. The product provides comfort and aligns movement in order to create better conditions for children and young adults who love to be active in school or doing sports. We hope that you’ll love it!

Satisfaction guarantee

This product is covered by our satisfaction guarantee, which you can read more about here

Junior Insole

Our mission at om is to break the human limits to experience more. Inspired by movement. Powered by passion. Move with us, and feel the joy.

More about OM