ภาษาไทย

ภาษาไทย: Golf Insole Tech

Anatomic Heel Cup
ส่วนรองส้นเท้าสอดคล้องกับหลักกายวิภาค :
ส่วนรองส้นถูกออกแบบมาให้ตรงกับกายภาคและสรีวิทยาของส้นเท้าเพื่อช่วยในการกระจายแรงบริเวณใต้ส้นเท้าและลดแรงกระแทก โดยจะช่วยให้ชั้นไขมันบริเวณใต้ส้นเท้ามารวมตัวกันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับส้นเท้าทำให้คุณเดิน-วิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติ

Personalize your insole 
ปรับแต่งแผ่นรองรองเท้าให้เหมาะสมกับเท้าของคุณ :
นำแผ่นรองรองเท้าคู่เดิมที่มาพร้อมกับรองเท้าทาบกับแผ่นรองรองเท้าของเราและตัดบริเวณส่วนเกินออก ข้อแนะนำ : ดูขนาดได้ที่บริเวณฝ่าเท้าของแผ่นรองรองเท้า

Enjoy the full swing from the ground and up

Shop Golf Insole now
Golf Insole

Our mission at OM is to break the human limits to experience more. Inspired by movement. Powered by passion. Move with us, and feel the joy.

More about OM