ภาษาไทย

ภาษาไทย: Junior Insole Tech

วิธีใช้ 
นำพื้นในของรองเท้าเดิมออก จากนั้นใส่พื้นในสำหรับร้องเท้าผ้าใบเด็กคู่ใหม่เข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่าใส่ได้พอดี หากจำเป็นต้องปรับขนาดให้ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินออก ข้อแนะนำ - ใช้พื้นในของรองเท้าคู่เดิมเป็นแบบในการตัดเปลี่ย นแปลงขนาด - เพื่มความถี่ในการใช้พื้นในสำหรับรองเท้าผ้าใบเด็กคู่ใหม่อย่างช้าๆ เพื่อช่วยให้ฝ่าเท้าสามารถปรับตัวกับ การกระจายแรงของน้ำหนักร่างกายที่อาจจะเปลี่ยนไปจากการใส่พื้นรองเท้าแบบเดิม

วิธีทำความสะอาดและเก็บรักษา
ไม่ทนต่อความร้อน ควรใช้น้ำอุ่นและสบู่ในการทำความสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง ณ อุณหภูมิห้อง - ห้ามซักในเครื่องซักผ้า

อายุการใช้งาน 
ควรเปลี่ยนพื้นในของรองเท้าทุกๆ 6-12 เดือน หรือเมื่อมีการฉีกขาด

Grow from the bottom up with comfort

Shop Junior Insole now
Junior Insole

Our mission at OM is to break the human limits to experience more. Inspired by movement. Powered by passion. Move with us, and feel the joy.

More about OM