ภาษาไทย

ภาษาไทย: Sneaker Insole Tech

วิธีใช้ :
นำพื้นในของรองเท้าคู่เดิมออก จากนั้นใส่พื้นในสำหรับรองเท้าผ้าใบเข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่าใส่ได้พอดี หากจำเป็นต้องปรับขนาดให้ ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินออก ข้อแนะนำ - ใช้พื้นในของรองเท้าคู่เดิมเป็นแบบในการตัดเปลี่ยนแปลงขนาด - เพื่มความถี่ในการใช้พื้นในของรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่อย่างช้าๆเพื่อช่วยให้ฝ่าเท้าสามารถปรับตัวกับการกระจายแรงของน้ำหนักร่างกายที่อาจจะเปลี่ยนไปจากการใส่พื้นรองเท้าแบบเดิม วิธีทำความสะอาดและเก็บรักษา - ละไม่ทนต่อความร้อน ควรใช้น้ำอุ่นและสบู่ในการทำความสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง ณ อุณหภูมิห้อง - ห้ามซักใน

เครื่องซักผ้า อายุการใช้งาน :
ควรเปลี่ยนพื้นในของรองเท้าทุกๆ 6-12 เดือน หรือเมื่อมีการฉีกขาด

Move freely and comfortably throughout the day

Shop Sneaker Insole now
Sneaker Insole

Our mission at OM is to break the human limits to experience more. Inspired by movement. Powered by passion. Move with us, and feel the joy.

More about OM