Tiếng Việt

Tiếng Việt: Sneaker Insole Tech

TÍNH TƯƠNG THÍCH
Gỡ miếng đệm lót hiện tại ra khỏi giày đá bóng của bạn. Đặt miếng đệm Football Insole mới vào để đảm bảo kích cỡ vừa vặn. Nếu cần thiết, vành lại miếng đệm Football bằng kéo nếu miếng đệm không vừa. Lời khuyên hữu ích: Cắt theo hình dạng của miếng đệm lót giày ban đầu! Tăng từ từ tần suất sử dụng miếng đệm Football Insole vì bạn cần thời gian thích ứng với cách trọng lượng cơ thể được phân phối thông qua miếng đệm lót giày mới.

LÀM SẠCH VÀ CHĂM SÓC
Sản phẩm không chịu được nhiệt độ cao. Bạn có thể dùng nước ấm và xà phòng để làm sạch. Để khô ở nhiệt độ phòng. Không giặt bằng máy.

TUỔI THỌ SẢN PHẨM
Thay thế miếng đệm lót giày của bạn sau 6-12 tháng hoặc khi sản phẩm có dấu hiệu mòn rách.

Move freely and comfortably throughout the day

Shop Sneaker Insole now
Sneaker Insole

Our mission at OM is to break the human limits to experience more. Inspired by movement. Powered by passion. Move with us, and feel the joy.

More about OM