ภาษาไทย

ภาษาไทย: Running Insole Tech

ฝาครอบด้านบน
ฝาปิดด้านบนลดความเสี่ยงของการเกิดแผลไหม้

ตัวเสริมอุ้งเท้าส่วนกลาง
การออกแบบให้ตัวซัพพอร์ตอุ้งเท้ามีลักษณะพิเศษเป็นไปตามแนวยาวของแผ่นรองเท้าทำให้ใส่ได้พอดีกับหลายๆสภาพเท้า

ส่วนรองส้นเท้าตามกายวิภาค
ส่วนรองส้นถูกออกแบบมาให้ตรงกับสรีระของส้นเท้าเพื่อช่วยในการกระจายแรงบริเวณใต้ส้นเท้าและลดแรงกระแทก กล่าวคือจะช่วยให้ชั้นไขมั นบริเวณใต้ส้นเท้ามารวมตัวกันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับส้นเท้า

วัสดุที่ช่วยในการทรงตัว
วัสดุ E.V.A สีเทาช่วยเสริมซั- พพอร์ตและดูดซับแรงกระแทกให้กับบริเวณส-้นเท้ากับใต้อุ้งเท้า และช่วยล- ดแรงหมุน

ขอบกั้นสามชั้น
ขอบกั้นสามชั้นตามแนวยาวของอุ้งเท้าทั้งสองข้างช่วยเพิ่มความสามารถในการทรงตัวให้ดีขึ้นในแต่ละท่วงท่าขณะที่คุณทำกิจกรรมต่างๆ

วิธีใช้
นำพื้นในของรองเท้าวิ่งคู่เดิมออกจากนั้นใส่พื้นในสำหรับรองเท้าวิ่งเข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่าใส่ได้พอดี หากจำเป็นต้องปรับขนาดให้ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินออก ข้อแนะนำ -ใช้พื้นในของรองเท้าคู่เดิมเป็นแบบใน การตัดเปลี่ยนแปลงขนาด เพื่มความถี่ในการใช้พื้นในสำหรับรองเท้าวิ่งคู่ใหม่อย่างช้าๆ เพื่อช่วยให้ฝ่าเท้าสาม ารถปรับตัวกับการกระจายแรงของน้ำหนักร่างกาย- ที่อาจจะเปลี่ยนไปจากการใส่พื้นรองเท้าแบบเดิม วิธีทำความสะอาดและเก็บรักษา - สินค้าชนิดนี้ผ่านการต้านฤทธิ์ของแบคทีเรียม- าแล้วและไม่ทนต่อความ ร้อน ควรใช้น้ำอุ่นและสบู่ในการทำความสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง ณ อุณหภูมิห้อง - ห้ามซักในเครื่องซักผ้า

อายุการใช้งาน
ควรเปลี่ยนพื้นในของรองเท้าทุกๆ 6-12 เดือน หรือเมื่อมีการฉีกขาด

Run straight to the finish line and then keep on going

Shop Sport Insole now
Running Insole

Our mission at OM is to break the human limits to experience more. Inspired by movement. Powered by passion. Move with us, and feel the joy.

More about OM